Autor Wątek: Oscary  (Przeczytany 31067 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Oscary
« dnia: Styczeń 15, 2015, 15:56:48 »
Sporo, bo aż 5 nominacji dla naszych rodaków w tym roku. "Ida" niby jest pewniakiem, no ale Złotego Globu nie dostała. Cieszy dużo nominacji dla Grand Budapest Hotel, to tylko potwierdza, jak bardzo zajebisty jest ten film :) Rozdanie Oskarów 22 lutego.
http://oscar.go.com/

Oscary 2015: najlepszy film

"Snaj­per", Clint Eastwo­od, Ro­bert Lo­renz, An­drew Lazar, Bra­dley Co­oper i Peter Mor­gan

"Bird­man", Ale­jan­dro G. I?árritu, John Le­sher i James W. Skotch­do­po­le

"Boy­ho­od", Ri­chard Lin­kla­ter and Ca­th­le­en Su­ther­land

"The Grand Bu­da­pest Hotel", Wes An­der­son, Scott Rudin, Ste­ven Rales i Je­re­my Daw­son

"Gra ta­jem­nic", Nora Gros­sman, Ido Ostrow­sky i Teddy Schwarz­man

"Selma", Chri­stian Col­son, Oprah Win­frey, Dede Gard­ner i Je­re­my Kle­iner

"Teo­ria wszyst­kie­go", Tim Bevan, Eric Fel­l­ner, Lisa Bruce i An­tho­ny McCar­ten

"Whi­plash", Jason Blum, Helen Es­ta­bro­ok i David Lan­ca­ster

Oscary 2015: najlepsza reżyseria

Ale­jan­dro González I?árritu - "Bird­man"

Ri­chard Lin­kla­ter - "Boy­ho­od"

Ben­nett Mil­ler - "Fo­xcat­cher"

Wes An­der­son - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Mor­ten Tyl­dum - "Gra ta­jem­nic"

Oscary 2015: najlepszy aktor

Steve Ca­rell, ?Fo­xcat­cher?

Bra­dley Co­oper, ?Snaj­per?

Be­ne­dict Cum­ber­batch, ?Gra ta­jem­nic?

Mi­cha­el Ke­aton, ?Bird­man?

Eddie Red­may­ne, ?Teo­ria wszyst­kie­go?

Oscary 2015: najlepsza aktorka

Ma­rion Co­til­lard, "Dwa dni, jedna noc"

Fe­li­ci­ty Jones, "Teo­ria wszyst­kie­go"

Ju­lian­ne Moore, "Still Alice"

Ro­sa­mund Pike, "Za­gi­nio­na dziew­czy­na"

Reese Wi­ther­spo­on, "Dzika droga"

Oscary 2015: najlepszy aktor drugoplanowy

Ro­bert Du­vall, ?Sę­dzia?

Ethan Hawke, ?Boy­ho­od?

Edward Nor­ton, ?Bird­man?

Mark Ruf­fa­lo, ?Fo­xcat­cher?

J.K. Sim­mons, "Whi­plash"

Oscary 2015: najlepsza aktorka drugoplanowa

Pa­tri­cia Arqu­et­te - ?Boy­ho­od?

Emma Stone - ?Bird­man?

Laura Dern - ?Dzika droga?

Meryl Stre­ep - ?Ta­jem­ni­ce lasu?

Keira Kni­gh­tley - ?Gra ta­jem­nic?

Oscary 2015: najlepszy scenariusz oryginalny

Ale­jan­dro G. I?árritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo - ?Bird­man?

Ri­chard Lin­kla­ter- ?Boy­ho­od?

E. Max Frye i Dan Fut­ter­man - ?Fo­xcat­cher?

Wes An­der­son i Hugo Gu­in­ness - ?Grand Bu­da­pest Hotel?

Dan Gil­roy - ?Wolny strze­lec?

Oscary 2015: najlepszy scenariusz adaptowany

Jason Hall - "Snaj­per"

Gra­ham Moore - "Gra ta­jem­nic"

Paul Tho­mas An­der­son - "Wada ukry­ta"

An­tho­ny McCar­ten - "Teo­ria wszyst­kie­go"

Da­mien Cha­zel­le - "Whi­plash"

Oscary 2015: najlepszy film animowany

Don Hall, Chris Wil­liams i Roy Conli - "Wiel­ka szóst­ka"

An­tho­ny Stac­chi, Gra­ham An­na­ble i Tra­vis Kni­ght - "Pu­dła­ki"

Dean De­Blo­is i Bon­nie Ar­nold - "Jak wy­tre­so­wać smoka 2"

Tomm Moore i Paul Young - "Song of the Sea"

Isao Ta­ka­ha­ta i Yoshia­ki Ni­shi­mu­ra - "The Tale of the Prin­cess Ka­guya"

Oscary 2015: najlepszy film nieanglojęzyczny

?Ida?, Pol­ska

?Le­wia­tan?, Rosja

?Man­da­ryn­ki?, Es­to­nia

?Dzi­kie hi­sto­rie?, Ar­gen­ty­na

Oscary 2015: najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1", Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry

"Jo­an­na", Aneta Ko­pacz [PL]

"Nasza klą­twa", To­masz Śli­wiń­ski i Ma­ciej Śle­sic­ki [PL]

"The Re­aper", Ga­briel Serra Ar­gu­el­lo

"White Earth", J. Chri­stian Jen­sen

Oscary 2015: najlepszy film dokumentalny

"Ci­ti­zen­Fo­ur", Laura Po­itras, Ma­thil­de Bon­ne­foy i Dirk Wi­lutz­ky

"Szu­ka­jąc Vi­vian Maier", John Ma­lo­of i Char­lie Si­skel

"Last Days in Viet­nam", Rory Ken­ne­dy i Keven McA­le­ster

"The Salt of the Earth", Wim Wen­ders, Ju­lia­no Ri­be­iro Sal­ga­do i David Ro­sier

"Vi­run­ga", Or­lan­do von Ein­sie­del i Jo­an­na Na­ta­se­ga­ra

Oscary 2015: najlepsze zdjęcia

"Nie­złom­ny" - Roger De­akins

"Bird­man" - Em­ma­nu­el Lu­bez­ki

"Mr. Tur­ner" - Dick Pope

"Ida" - Ry­szard Len­czew­ski, Łu­kasz Żal

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Ro­bert D. Yeoman

Oscary 2015: najlepszy montaż

Joel Cox i Gary D. Roach: "Snaj­per"

San­dra Adair: "Boy­ho­od"

Bar­ney Pil­ling: "The Grand Bu­da­pest Hotel"

Wil­liam Gol­den­berg: "Gra ta­jem­nic"

Tom Cross: "Whi­plash"

Oscary 2015: najlepsza scenografia

Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Maria Djur­ko­vic i Ta­tia­na Mac­do­nald - "Gra ta­jem­nic"

Na­than Crow­ley i Gary Fet­tis - "In­ter­stel­lar"

Den­nis Gas­sner i Anna Pin­nock - "Ta­jem­ni­ce lasu"

Suzie Da­vies i Char­lot­te Watts - "Pan Tur­ner"

Oscary 2015: najlepsze kostiumy

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Mi­le­na Ca­no­ne­ro

"In­he­rent Vice" - Mark Brid­ges

"Ta­jem­ni­ce lasu" - Col­le­en Atwo­od

"Mr. Tur­ner" - Ja­cqu­eli­ne Dur­ran

"Cza­row­ni­ca" - Anna B. Shep­pard, Jane Clive

Oscary 2015: najlepszy utwór

Shawn Pat­ter­son : "Eve­ry­thing Is Awe­so­me" ? ?LEGO: Przy­go­da?

John Ste­phens i Lon­nie Lynn: "Glory" ? ?Selma?

Diane War­ren: "Gra­te­ful" ? ?Bey­ond the Li­ghts?

Glen Camp­bell i Ju­lian Ray­mond: "I'm Not Gonna Miss You" - ?Glen Camp­bell: I'll Be Me?

Gregg Ale­xan­der i Da­niel­le Bri­se­bo­is: "Lost Stars" ? ?Za­cznij­my od nowa?

Oscary 2015: najlepsza muzyka

Ale­xan­dre De­splat - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Ale­xan­dre De­splat - "Gra ta­jem­nic"

Hans Zim­mer - "In­ter­stel­lar"

Gary Yer­shon - "Pan Tur­ner"

Jó­hann Jó­han­ns­son - "Teo­ria wszyst­kie­go"

Oscary 2015: najlepsze efekty specjalne

"Ka­pi­tan Ame­ry­ka: Zi­mo­wy żoł­nierz"

"Ewo­lu­cja pla­ne­ty małp"

"Straż­ni­cy ga­lak­ty­ki"

"In­ter­stel­lar"

"X-Men: Prze­szłość, która na­dej­dzie"

Oscary 2015: najlepsza charakteryzacja

"Fo­xcat­cher" - Bill Corso, Den­nis Lid­diard

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Fran­ces Han­non, Mark Co­ulier

"Straż­ni­cy Ga­lak­ty­ki" - Eli­za­beth Yian­ni-Geo­r­giou, David White

Oscary 2015: najlepszy montaż dźwięku

"Snaj­per"

"Bird­man"

"Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii"

"In­ter­stel­lar"

"Nie­złom­ny"

Oscary 2015: najlepszy dźwięk

John Reitz, Gregg Ru­dloff i Walt Mar­tin - "Snaj­per"

Jon Tay­lor, Frank A. Monta?o i Tho­mas Varga - "Bird­man"

Gary A. Rizzo, Gregg Lan­da­ker i Mark We­in­gar­ten - "In­ter­stel­lar"

Jon Tay­lor, Frank A. Monta?o i David Lee - "Nie­złom­ny"

Craig Mann, Ben Wil­kins i Tho­mas Cur­ley - "Whi­plash"

Oscary 2015: najlepszy film krótkometrażowy

"Aya" - Oded Bin­nun, Mihal Bre­zis

"Bo­oga­loo and Gra­ham" - Mi­cha­el Len­nox, Ronan Bla­ney

"But­ter Lamp (La Lampe au Beur­re de Yak)" - Hu Wei, Ju­lien Féret

"Pa­rva­neh" - Tal­khon Ham­za­vi, Ste­fan Eichen­ber­ger

"The Phone Call" - Mat Kirk­by, James Lucas

Oscary 2015: najlepszy krótkometrażowy film animowany

?The Big­ger Pic­tu­re?: Daisy Ja­cobs i Chri­sto­pher Hees

?The Dam Ke­eper?: Ro­bert Kondo i Dice Tsut­su­mi

?Feast?: Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed

?Me and My Mo­ul­ton?: To­rill Kove

?A Sin­gle Life?: Joris Oprins
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2016, 15:47:47 wysłana przez Acrid »
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline l0l0

 • Badass
 • *****
 • Wiadomości: 1165
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:05:02 »
Fuck, najlepsza muzyka bez "Gone Girl"? :( Czuję, że znów będzie płacz w komentach po gali, że Zimmerman nie wygrał.

Offline Bloodergo

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 15824
 • Płeć: Mężczyzna
 • Better on Apple
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:06:29 »
Oskary nikogo!

Offline Danio

 • Super Badass
 • *****
 • Wiadomości: 2568
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:07:56 »
Szkoda że nie dają Oskarów serialom bo mógłbym podyskutować, a tak to 95% rzeczy nie widziałem. Dopiero za kilka miesięcy zaczną to wszystko mi w TV puszczać więc wtedy ocenię, teraz jedynie trzymam kciuki za Keatona i Wesa Andersona bo lubię Keatona i Wesa Andersona. :)
A za Idę nic nie trzymam, omal nie umarłem z nudów przy tym...

BTW dobrze że założyłeś temat bo znowu by syf był w "Jaki film dzisiaj widziałeś?". ;)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2015, 16:12:35 wysłana przez Danio »

Offline Sialala

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 12132
 • Płeć: Mężczyzna
 • tekst osobisty
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:15:56 »
Interstellar i nominacja za najlepszy montaz dzwieku? Niezly zarcik.

Offline Misiakk

 • I Am Robot
 • *****
 • Wiadomości: 9458
 • Płeć: Mężczyzna
 • Viva Yuri!
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:22:32 »
http://youtu.be/HgbXWt8kM5Q
Song of the Sea, sprawdzę. Secret of Kells mi się podobało a o tym filmie też usłyszałem z nominacji oskarowych.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2015, 16:24:11 wysłana przez Misiakk »

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:27:06 »
Interstellar i nominacja za najlepszy montaz dzwieku? Niezly zarcik.

Czemu? A tak w ogóle to bardzo mało nominacji dla tego filmu. I dobrze ;)

pozdr
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline Don Simon

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21814
 • Gin&Tonic Team
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:30:42 »
Glupie te nominacje. Interstellar za malo dostal.
Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczenie do krytyki, panie, tu nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu, mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie.

Offline Orson.

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 24024
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:44:07 »
No to widzę jakie mam zaległości, bo prawie nic z listy nie widziałem :(

Offline Sialala

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 12132
 • Płeć: Mężczyzna
 • tekst osobisty
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:44:27 »
Interstellar i nominacja za najlepszy montaz dzwieku? Niezly zarcik.

Czemu?

Bo to chyba pierwszy film z ostatnich kilku lat, podczas ogladania ktorego w kinie myslalem sobie ze przydalyby sie napisy bo nie rozumialem co tam gadaja, bo dzwieki otoczenia zagluszaly dialogi.

Glupie te nominacje. Interstellar za malo duzo dostal.

fix'd  8)

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:47:02 »
Szkoda że nie dają Oskarów serialom bo mógłbym podyskutować

To musisz poczekać do wakacji na Emmy.

pozdr
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline Danio

 • Super Badass
 • *****
 • Wiadomości: 2568
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:55:45 »
Bo to chyba pierwszy film z ostatnich kilku lat, podczas ogladania ktorego w kinie myslalem sobie ze przydalyby sie napisy bo nie rozumialem co tam gadaja, bo dzwieki otoczenia zagluszaly dialogi.
Od razu widać że nie oglądasz polskich filmów. ;) Na Idzie właśnie napisy musiałem włączyć, mamrotali coś pod nosem...

Szkoda że nie dają Oskarów serialom bo mógłbym podyskutować
To musisz poczekać do wakacji na Emmy.
Noo, tylko one już nie mają takiej wagi jak Oskary. Kiedyś mój postulat byłby śmieszny, Oskary dla jakichś telewizyjnych shitów, ale nastały czasy kiedy np. takie serialowe Fargo jest lepsze od oryginalnego filmu, który właśnie statuetkę dostał.

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 15, 2015, 17:02:24 »
No to się nie wydarzy, bo i ile masz racje i szczególnie dzisiaj bardzo łatwo można znaleźć prawdziwe, serialowe kreacje, których nie znajdziesz w filmie (chociażby z powodu metrażu), to jednak telewizja to zawsze będzie ta druga liga.

pozdr
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline maxplastic

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 4667
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 15, 2015, 17:08:43 »
Serialowe Fargo nie jest lepsze od filmu. A patrząc jakie były nominacje w tej kategorii to ta nagroda to IMO nieporozumienie.

Offline Misiakk

 • I Am Robot
 • *****
 • Wiadomości: 9458
 • Płeć: Mężczyzna
 • Viva Yuri!
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 15, 2015, 17:10:37 »
Serialowe Fargo nie jest lepsze od filmu.
+100 wymiękłem po pierwszym odcinku takie to słabe.

Offline Acrid

 • Administrator
 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 16426
 • Płeć: Mężczyzna
 • pank rok
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 15, 2015, 17:11:13 »
Nie widziałem żadnego filmu z tego zestawienia, jestem jedyny? ;d

Offline Misiakk

 • I Am Robot
 • *****
 • Wiadomości: 9458
 • Płeć: Mężczyzna
 • Viva Yuri!
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 15, 2015, 17:11:58 »
Nie jesteś :)

Offline maxplastic

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 4667
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 15, 2015, 17:13:26 »
Z filmów widziałem dwa, reszta będzie lub była więc do ceremonii może uda mi się obejrzeć wszystkie. Jeszcze nigdy tak nie miałem, chyba 2-3 lata temu zabrakło mi jednego.

Offline Acrid

 • Administrator
 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 16426
 • Płeć: Mężczyzna
 • pank rok
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 15, 2015, 17:17:14 »
Jedyne co kojarzę i wiem, że chciałem sprawdzić to Snajper i Whi­plash (głównie dlatego, że muzyka/perkusja/jazz i świetne zderzenie nauczyciela z uczniem). Screwball mogłeś temat ładniej ogarnąć, jakieś jutuby do trailerów rzucić (tych najlepszych chociażby).

Część z Was powinna przejść szkolenie z zakładania tematów 8)

Offline hazi

 • I Am Robot
 • *****
 • Wiadomości: 5135
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 15, 2015, 19:20:10 »
Polityczne nagrody nikogo, a Ida i tak nie dostanie, bo ten ruski film jest niby "anty-putinowski", więc lepiej pasuje do nagrody.

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 16, 2015, 09:25:22 »
Jedyne co kojarzę i wiem, że chciałem sprawdzić to Snajper i Whi­plash (głównie dlatego, że muzyka/perkusja/jazz i świetne zderzenie nauczyciela z uczniem). Screwball mogłeś temat ładniej ogarnąć, jakieś jutuby do trailerów rzucić (tych najlepszych chociażby).

Część z Was powinna przejść szkolenie z zakładania tematów 8)

Trailery to zło. A tak przy okazji - wczoraj przeglądałem repertuar jednego z mniejszych kin, zastanawiałem się nad pewnym filmem, klikam, a tam opis:

Cytuj
Jest to opowieść o życiu xxxxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxx został zmuszony do poddania się xxxxxxxxxx. W xxxxxxx odebrał sobie życie, zjadając pokryte cyjankiem jabłko.

Spoiler level over 9000.
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline MsbS

 • I Am Robot
 • *****
 • Wiadomości: 7000
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 16, 2015, 09:42:16 »
No ale w filmie biograficznym o ogólnie znanej postaci? Bez jaj... Zaspoileruję: w biografii Lennona na końcu go zastrzelą.

Offline arian

 • Ultimate Badass
 • *****
 • Wiadomości: 3012
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 16, 2015, 09:57:18 »
Nigdy nie interesowały mnie Oscary. Idiotyczne wydaje mi się to, że ktoś upatrzy sobie jeden film, którzy wrzuca później do możliwie dużej liczby kategorii, żeby statuetek było dużo. A później i tak taki krytyk głosuje na najlepszy film w każdej kategorii, a nie na najlepszy aspekt filmu pod kątem kategorii w której głosuje. I choćby w takim Transmorfers zagrał De Niro i byłaby to jego rola życia, to ze względu na kategorię filmu nagrody nie dostanie.

Offline carloz

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 4060
 • Płeć: Mężczyzna
 • Moderator
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 16, 2015, 10:03:37 »
 "The Grand Bu­da­pest Hotel" - jedyny który widziałem z  głównej kategorii , jeżeli coś takiego jest nominowane to znaczy że ten cyrk oscarowy nie jest wart mojej uwagi.

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 16, 2015, 12:25:43 »
No ale w filmie biograficznym o ogólnie znanej postaci? Bez jaj... Zaspoileruję: w biografii Lennona na końcu go zastrzelą.

Może studenci nauk ścisłych, albo mat-fiz w liceum kojarzą tę postać. Reszta niekoniecznie.

Nigdy nie interesowały mnie Oscary. Idiotyczne wydaje mi się to, że ktoś upatrzy sobie jeden film, którzy wrzuca później do możliwie dużej liczby kategorii, żeby statuetek było dużo. A później i tak taki krytyk głosuje na najlepszy film w każdej kategorii, a nie na najlepszy aspekt filmu pod kątem kategorii w której głosuje. I choćby w takim Transmorfers zagrał De Niro i byłaby to jego rola życia, to ze względu na kategorię filmu nagrody nie dostanie.

Na początku przyznajesz się, że nie interesują cię Oskary, po czym wypisujesz jakieś dziwne teorie na temat przyznawania nagrody (ktoś upatrzy sobie jeden film? krytyk głosuje?). Wtf?

"The Grand Bu­da­pest Hotel" - jedyny który widziałem z  głównej kategorii , jeżeli coś takiego jest nominowane to znaczy że ten cyrk oscarowy nie jest wart mojej uwagi.

Z chęcią poznałbym kilka twoich typów do tej nagrody.

pozdr
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2015, 12:38:25 wysłana przez Screwball »
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline SinfulScholar

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 5000
 • Płeć: Mężczyzna
 • Drop It Like It's Hot
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 16, 2015, 12:32:44 »
"The Grand Bu­da­pest Hotel" - jedyny który widziałem z  głównej kategorii , jeżeli coś takiego jest nominowane to znaczy że ten cyrk oscarowy nie jest wart mojej uwagi.

jest to jeden z niewielu filmów któremu na przestrzeni dekady należą się te nominacje jak psu buda.

Offline ekiera

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 10810
 • Zdezerterował na Wyspy
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 16, 2015, 12:34:51 »
Biografia to nie jest saspens, żeby nie wiedzieć, że martwy kolo już nie żyje. Chyba że w biografii miałby nie umierać? Nie rozumiem jaki to spoiler...

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 16, 2015, 12:40:22 »
Biografia to nie jest saspens, żeby nie wiedzieć, że martwy kolo już nie żyje. Chyba że w biografii miałby nie umierać? Nie rozumiem jaki to spoiler...

To w jaki sposób umarł jest jednak dosyć istotne.

pozdr
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline ekiera

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 10810
 • Zdezerterował na Wyspy
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 16, 2015, 12:46:51 »
Pewnie że jest istotne, ale ten film nie jest o odkrywaniu "jak umarł" tylko "co robił w życiu". Jeżeli wiesz jak umarł to film robi się mniej interesujący? A jeżeli wiesz z innych źródeł jak umarł to tak samo na to patrzysz?

Kurczę, rozumując w tym kierunku zaczynam się zastanawiać czy film biograficzny uważasz za stracony jeżeli przed seansem wiesz o połowie faktów z życia bohatera?

Offline maxplastic

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 4667
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 16, 2015, 12:57:05 »
Jego śmierć jest w ogóle w filmie pokazana czy skupia się tylko na głównym temacie? To co się z nim później działo było przykre i tragiczne, ale wydaje mi się że nie to jest głównym tematem filmu, nie jest to jego biografia tylko film pokazujący pewne wydarzenia w ściśle określonym czasie. A nawet jeśli idzie dalej to nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie i wpływ na fabułę. To nie Foxcatcher, jeśli ktoś nie zna historii to może być zaskoczony jak to się kończy. Moja znajoma była w lekkim szoku. Ja wiedziałem i to mi nie zepsuło filmu, choć on sam niestety jest rozczarowaniem z innych powodów.

A tak naprawdę to chyba nie wiadomo czy to było jabłko, nikt tego nie potwierdził. Sprawa jest niejasna.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2015, 13:07:37 wysłana przez maxplastic »

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 16, 2015, 13:11:36 »
Może nieco dramatyzuje, ale po kiego grzyba mi to piszą w dwuzdaniowej zajawce? Ten konkretny sposób śmierci mocno ustawia moje myślenie o bohaterze, bo wiem, że nikt nie popełnia samobójstwa ot tak, oznacza to już pewną ocenę postaci, wiem do czego wszystko będzie zmierzać, a wolałbym tego uniknąć.

Jego śmierć jest w ogóle w filmie pokazana czy skupia się tylko na głównym temacie? To co się z nim później działo było przykre i tragiczne, ale wydaje mi się że nie to jest głównym tematem filmu, nie jest to jego biografia tylko film pokazujący pewne wydarzenia w ściśle określonym czasie. A nawet jeśli idzie dalej to nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie i wpływ na fabułę.

Jeżeli tak, to ok.

pozdr
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline maxplastic

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 4667
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 16, 2015, 13:49:49 »

Nie wiem czy tak jest, nie widziałem go. Tak jak było już napisane - jeśli wiem, że dana postać umiera i w jaki sposób to nie jest to mnie w stanie zaskoczyć, ale też nie psuje mi filmu. Zwłaszcza w przypadku biografii, w których śmierć bohatera jest punktem kulminacyjnym, jakby to było najważniejsze wydarzenie w ich życiu. Tutaj mamy człowieka, który naprawdę dokonał wielkich rzeczy, a potem został trochę zapomniany i po prostu umarł. W aurze tajemnicy, ale to nie jest aż tak ciekawe jak te rzeczy których dokonał za życia i nie sądzę, żeby poświęcili temu dużo czasu, jeśli w ogóle. Niby film jest opisywany jako biografia, ale wiadomo że człowiek ten zasłużył się w jednej sprawie i to jej historia jest główną częścią filmu, widać to w zwiastunach. Trwało to kilka lat, brało w tym udział wielu ludzi choć na pewno on był dominującą postacią. Jego późniejsze życie wydaje się oczywiście ciekawe ale i tragiczne, jak pisałem, dużo też mówi o ówczesnej moralności i prawie. No ale to bardziej temat na napisy końcowe.


Offline arian

 • Ultimate Badass
 • *****
 • Wiadomości: 3012
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 16, 2015, 14:30:02 »
Nigdy nie interesowały mnie Oscary. Idiotyczne wydaje mi się to, że ktoś upatrzy sobie jeden film, którzy wrzuca później do możliwie dużej liczby kategorii, żeby statuetek było dużo. A później i tak taki krytyk głosuje na najlepszy film w każdej kategorii, a nie na najlepszy aspekt filmu pod kątem kategorii w której głosuje. I choćby w takim Transmorfers zagrał De Niro i byłaby to jego rola życia, to ze względu na kategorię filmu nagrody nie dostanie.

Na początku przyznajesz się, że nie interesują cię Oskary, po czym wypisujesz jakieś dziwne teorie na temat przyznawania nagrody (ktoś upatrzy sobie jeden film? krytyk głosuje?). Wtf?
Nie interesują mnie jako wyznacznik jakości filmu, bo jedno z drugim nie ma kompletnie nic wspólnego. Filmy wygodne politycznie zwykle zdobywają nagrody za najlepsze zdjęcia, najlepszą muzykę, albo montaż nie dlatego, że są najlepsze, ale dlatego, że wypada, żeby dostały więcej niż jedną statuetkę, bo scenariusz porusza ważne kwestie z punktu widzenia aktualnej sytuacji w USA. Już nie raz tak było, że po obejrzeniu jakiegoś filmu z niedowierzaniem zerkałem na pudełko gdzie widniała cała lista oscarowych nagród. Idealny przykład to Hurt Locker.

Offline maxplastic

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 4667
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 16, 2015, 14:39:21 »
To często może dotyczyć najlepszego filmu, scenariusza albo filmu nieanglojęzycznego. Przynajmniej wiele osób tak twierdzi, ja trochę się z tym zgadzam. Bo przy 6000 członków akademii chyba trudno mówić o takich zmowach. Poprzednio przegraliśmy z irańskim filmem, teraz jest antyputinowski. Wygrał film o niewolnikach, teraz mamy o Martinie Luterze Kingu, ale ten chyba nie wygra. A jeśli tak to już w ogóle będzie WTF. Pewnie po tych ostatnich wydarzeniach dadzą im nagrodę pocieszenia.

Jednak nie widzę takich spisków przy kwestiach technicznych, to co piszesz że wypada żeby film miał więcej jest trochę bez sensu. Niektóre filmy miały ponad 10 nominacji i żadnej nagrody.

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 16, 2015, 14:48:37 »
Nigdy nie interesowały mnie Oscary. Idiotyczne wydaje mi się to, że ktoś upatrzy sobie jeden film, którzy wrzuca później do możliwie dużej liczby kategorii, żeby statuetek było dużo. A później i tak taki krytyk głosuje na najlepszy film w każdej kategorii, a nie na najlepszy aspekt filmu pod kątem kategorii w której głosuje. I choćby w takim Transmorfers zagrał De Niro i byłaby to jego rola życia, to ze względu na kategorię filmu nagrody nie dostanie.

Na początku przyznajesz się, że nie interesują cię Oskary, po czym wypisujesz jakieś dziwne teorie na temat przyznawania nagrody (ktoś upatrzy sobie jeden film? krytyk głosuje?). Wtf?
Nie interesują mnie jako wyznacznik jakości filmu, bo jedno z drugim nie ma kompletnie nic wspólnego. Filmy wygodne politycznie zwykle zdobywają nagrody za najlepsze zdjęcia, najlepszą muzykę, albo montaż nie dlatego, że są najlepsze, ale dlatego, że wypada, żeby dostały więcej niż jedną statuetkę, bo scenariusz porusza ważne kwestie z punktu widzenia aktualnej sytuacji w USA. Już nie raz tak było, że po obejrzeniu jakiegoś filmu z niedowierzaniem zerkałem na pudełko gdzie widniała cała lista oscarowych nagród. Idealny przykład to Hurt Locker.

Ok, teraz jaśniej się wyraziłeś i oczywiście masz rację. Ale też nie można generalizować. W ciągu ostatnich 10 lat tylko wspomniany przez ciebie Hurt Locker i Argo można uznać za "politycznie obciążone" (z kategorii "film roku"). Zawsze mnie też bawiło, jaki jest najprostszy sposób na dostanie się do grona nominowanych - zrobić film poruszający tematykę żydowską. Potwierdza to chociażby nasza "Ida" czy wcześniej "W Ciemności". Ale mimo wszystko Oskary zwracają sporą uwagę na mniejsze kino i filmy, które w przeciwieństwie do Polski, w amerykańskich multipleksach w ogóle nie są wyświetlane.

pozdr
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline konfigurator scian

 • Junior
 • *
 • Wiadomości: 48
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 20, 2015, 12:48:36 »
Nic z tej listy nie widziałem i średnio mam zamiar ale to dobrze o mnie świadczy
nie znam gościa
(kliknij)

Offline Screwball

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 21102
 • Specjalizuje się w starych linkach.
  • Zobacz profil
  • www.facebook.com/skrubolski
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 20, 2015, 12:57:06 »
Bardzo dobrze nawet.
psn - Skrubolski
www.facebook.com/skrubolski
biurko 70x40x50 cm @ drewno + kartka (kratka) a5 + długopis, obudowa - żółty bic 6'', wkład - noname

Offline SinfulScholar

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 5000
 • Płeć: Mężczyzna
 • Drop It Like It's Hot
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 21, 2015, 12:57:29 »
obejrzałem w poniedziałek Lewiatana. pewnie wybiorą go by zdenerwować Putina. natomiast sam film jest dobrze zrealizowany, ma bardzo ładne zdjęcia ale oscara to bym mu nie dał (nie widziałem Idy jeszcze)

Offline Simplex

 • Żywa Legenda
 • *****
 • Wiadomości: 92032
 • Płeć: Mężczyzna
 • Jak tu coś wpisać?
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 21, 2015, 18:16:18 »
Ja widziałem Ide, jestem lewakiem ale Oscara bym nie dał. Film obejrzała tez znajoma z Rumunii i była absolutnie zachwycona, nie wiem, moze to taki film który bardziej podoba się obcokrajowcom niz Polakom.

Offline SinfulScholar

 • Prezes
 • *****
 • Wiadomości: 5000
 • Płeć: Mężczyzna
 • Drop It Like It's Hot
  • Zobacz profil
Odp: Oscary 2015
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 22, 2015, 08:11:07 »
Idę na BR na amazonie amerykańskim Panie to kupisz a w Polsce ni ma. takiej polityki to ja nie rozumiem.

Otoczka związana z tym Lewiatanem jest dużo ciekawsza od samego filmu który był finansowany przez ichniejsze ministerstwo kultury a teraz chcą zwrotu kasy za to, że obraża Rosjan propagując np. picie wódy z gwinta :D i oczywiście na starcie zakaz pokazywania w rosyjskich kinach. że też udało im się go nakręcić, gdzie byli cenzorzy pytam się ;)

również udało mi się obejrzeć w tym tygodniu Birdman'a, Nightcrawlera i The Judge. pierwszy jak najbardziej zasługiwałby na oscara gdyby nie The Grand Budapest Hotel. ale porówno przydzieliłbym najl. rolę pierwszoplanową Keatonowi, drugoplanową Nortonowi a najlepszy film TGBH. szkoda byłoby Duvalla który zagrał świetnie ale niestety fanboystwo się włącza i wygrywa Norton. Nightcrawler jest naprawdę przeciętny fabularnie tak samo jak sędzie ale przyjemnie się je ogląda. ot co sobotnie kino z parnterką.